90% naszych pacjentów to chorzy, którym medycyna akademicka nie potrafi pomóc...

Zatoki.

Zapalenia zatok nie należy bagatelizować. Najlepiej od razu leczyć pierwsze objawy choroby. Bo zlekceważone, mogą doprowadzić do poważnych powikłań albo zamienić się w stan przewlekły.
Zatoki przynosowe stanowią bardzo ważny element górnych dróg oddechowych. Są one ściśle powiązane z jamą nosa – zarówno anatomicznie, jak i funkcjonalnie. Dlatego wszystkie procesy chorobowe dotyczące nosa (infekcyjne – np. przeziębienie, i nieinfekcyjne – np. alergia wziewna) w mniejszym lub większym stopniu oddziałują na zatoki. Doprowadzają w ich obrębie do patologii. Z kolei lokalizacja zatok w obrębie czaszki decyduje o rozmieszczeniu i charakterze dolegliwości związanych z ich schorzeniami.
Przyczyny dolegliwości:
Etiologia schorzeń zapalnych zatok przynosowych jest bardzo szeroka. Najczęściej przyczyną są infekcje wirusowe lub bakteryjne oraz alergie wziewne (należy pamiętać, iż jakiś czas temu alergia została zaliczona do zapaleń). Ze względu na dynamikę, zapalenia można podzielić na: ostre (zwykle o burzliwym przebiegu) i przewlekłe (o bogatej i zróżnicowanej symptomatyce).
Połączenie jam nosa z zatokami sprzyja szerzeniu się procesu zapalnego w obrębie zatok, zarówno przez „ciągłość” błony śluzowej, jak i na skutek zablokowania naturalnego ujścia. W obrębie zatok doprowadza to do zaburzeń cyrkulacji śluzu i wentylacji powietrzem (prawidłowa wentylacja i cyrkulacja są niezbędne dla funkcjonowania zatok). Każda infekcja wirusowa (nawet zwykłe przeziębienie) czy bakteryjna może spowodować ostre zapalenie. Również alergia może być przyczyną stanu zapalnego zatok.
Leczenie
Z uwagi na możliwość powiązania zapalenia zatok z alergią wziewną, infekcji bakteryjnych i wirusowych, w naszym gabinecie prowadzone są testy na obecność alergenów, wirusów i bakterii mogących powodować dolegliwości zatokowe. Po wykonaniu testów prowadzone są terapie mające wygaszenie alergenów, wirusów i bakterii, jak również specjalistyczne zabiegi terapeutyczne mające na celu zatrzymanie stanów zapalnych zatok. Liczne przypadki potwierdzają skuteczność naszej metody. W skrajnie ciężkich przypadkach zaleca się kontakt z lekarzem otolaryngologiem.
Cofnij się