90% naszych pacjentów to chorzy, którym medycyna akademicka nie potrafi pomóc...

Ciekawe i zagadkowe przypadki medyczne

W tej zakładce prezentujemy ciekawe i zagadkowe przypadki medyczne, osób które się do nas zgłosiły z problemem. W większości przypadków osoby te wcześniej odwiedziły różne gabinety lekarskie, przeszły szereg badań i nie uzyskały trafnej i rzetelnej diagnozy swoich dolegliwości. Przedstawione historie mają na celu pomóc innym ludziom z podobnymi dolegliwościami, którzy bezskutecznie szukają pomocy.


Cofnij się