90% naszych pacjentów to chorzy, którym medycyna akademicka nie potrafi pomóc...

Pestycydy.

Najczęstszymi przyczynami zatruć jest przebywanie ludzi tam gdzie prowadzone są (lub niedawno były) opryski drzew, krzewów, warzyw, zbóż, łąk a także zabudowań gospodarskich. Zatrucie może nastąpić również poprzez kontakt ze zużytymi opakowaniami po pestycydach. Szczególnie zwrócić należy uwagę na dzieci. Niedostateczne zabezpieczenie pestycydów przed wścibskimi dziećmi, które mogą nie tylko bawić się nimi, nawzajem się obsypywać, ale mogą ich też spróbować, co grozi niebezpieczeństwem ciężkiego zatrucia. Może też się zdarzyć, że dziecko spożyje opryskane produkty rolne lub napije się wody, w której znalazły się pestycydy. Często też zdarzają się zatrucia które są wynikiem niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin (chodzi tu o niewłaściwy sposób opryskiwania ale także o zbyt duże dawki, nieodpowiednio dobrany typ środka chemicznego do danych roślin, spożycie roślin po zbyt krótkim okresie od opryskiwania).

Ostre zatrucie może się objawiać: nudnościami, wymiotami, gwałtownymi bólami brzucha, biegunką, zwężeniem źrenic, łzawieniem, zaburzeniem w widzeniu, bólem i zawrotami głowy, ogólną pobudliwością, drgawkami, trudnościami w oddychaniu oraz utratą przytomności, a nawet śmiercią.

Zatrucie przewlekłe charakteryzuje się: złym samopoczuciem, mruganiem powiek, uczuciem znużenia, zawrotami i bólami głowy, uczuciem lęku, ślinotokiem, osłabieniem, drżeniem mięśni, nudnościami i wymiotami.

Wymienione objawy nie muszą ujawniać się wszystkie zależy to od środka powodującego zatrucie oraz ilości wchłoniętych pestycydów i wieku zatrutego.

Cofnij się