90% naszych pacjentów to chorzy, którym medycyna akademicka nie potrafi pomóc...


Borelioza.

BORELIOZA GROŹNA CHOROBA ODZWIERZĘCA – W SKRÓCIE


Borelioza jest zoonozą (choroba odzwierzęca) należącą do chorób odkleszczowych. Może być jednak przenoszona przez inne pasożyty, np. komary, wszy, pchły, meszki, muchy końskie, moskity i niektóre roztocza. Szacuje się, że minimum 2% komarów może przenosić boreliozę (rezultat badań ośrodka z Wrocławia sprzed wielu lat), ale nowsze doniesienia mówią nawet o 12% w Europie środkowej i wschodniej oraz 22% w endemicznych obszarach w USA. Liczby te by tłumaczyły masowy charakter zachorowań na boreliozę i koinfekcje. Także kontakty seksualne mogą być źródłem zakażenia (znaleziono DNA bakterii borrelia w spermie) oraz transfuzja krwi, transmisja poprzez łożysko, karmienie piersią. Prawdopodobnie niektóre typy bakterii wywołujących boreliozę (borrelie duru powrotnego) mogą być także przenoszone pomiędzy ludźmi poprzez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową.

Medycyna akademicka ma duży problem z rozpoznawaniem boreliozy, chociaż nie jest ona chorobą rzadką, ale bardzo powszechnie występującą. Być może nawet kilkadziesiąt procent społeczeństwa jest nosicielem bakterii borrelia, także ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie, w tym kilkukrotnego zakażenia. Choroba może mieć bardzo zróżnicowane nasilenie i bardzo różne objawy. Duże znaczenie ma sprawność układu odporności, która może decydować o stopniu zjadliwości rozwoju choroby, stanie pacjenta i rokowaniach na wyzdrowienie. Objawy boreliozy są podobne do wielu innych chorób, a jest niewiele objawów, które nie należą do boreliozy. To właśnie utrudnia jej rozpoznanie i dlatego zwykle nie jest prawidłowo diagnozowana. Borelioza to złożona choroba. Składają się na nią również koinfekcje przenoszone przez kleszcze, takie jak np. babeszjoza, kleszczowe zapalenie mózgu. Najbardziej agresywny przebieg ma zwykle borelioza wywołana przez borrelia burgdorferi lub borrelia afzelli, które często powodują choroby autoimmunologiczne. Neuroborelioza natomiast najczęściej jest wiązana z b.garinii.

RUMIEŃ WĘDRUJĄCY

Jeśli po ugryzieniu przez pasożyta wystąpił rumień na pewno doszło do zakażenia boreliozą. Objaw ten występuje niestety tylko u małej części zakażonych osób. U około 30% dorosłych oraz 10% dzieci. Rumień wędrujący daje więc natychmiast pewność, iż po ugryzieniu doszło do zakażenia boreliozą.

SZYBKA DIAGNOZA JEST BARDZO WAŻNA

Żadna diagnostyka laboratoryjna (tzw. medyczna) nie jest w stanie potwierdzić boreliozy od razu po zakażeniu. Natomiast już nawet w kilka godzin od zakażenia będzie w stanie ujawnić to test biorezonansowy stwierdzający bakterie borrelia. Konwencjonalne badanie laboratoryjne na obecność przeciwciał bakterii borrelia będzie możliwe dopiero po ok miesiącu. Jest to zwykle za późno na zahamowanie rozwoju choroby. Od razu po zakażeniu powinny być bowiem podane odpowiednie antybiotyki, które dają tylko szanse, a nie gwarancje na wyleczenie, inaczej borelioza przechodzi w fazę przewlekłą, rozsianą i jej usunięcie metodami farmakologicznymi bywa często niemożliwe. Pacjenci z boreliozą chroniczną mają długą i trudną drogę do wyzdrowienia. Bardzo wzrasta wtedy też ryzyko dokuczliwego zespołu poboreliozowego. 70% chorych na boreliozę nie było nigdy ugryzionym przez kleszcza lub nie przypomina sobie takiego incydentu. Oznacza to, iż źródła zakażenia były inne niż kleszcze lub większość ugryzień pozostaje niezauważona.

STADIA BORELIOZY

Postać boreliozy jest zwykle stopniowana, jako postać wczesna i postać przewlekła. Stosowana jest także klasyfikacja na postać miejscową i postać rozsianą. Na początku infekcji zaatakowanych jest wiele organów, ale mimo to chory może nie odczuwać widocznych objawów. Następnie (po miesiącach, latach) wiele symptomów zaczyna się uwidaczniać. Najbardziej będzie to zwykle widoczne w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym (neuroborelioza). Zwykle także w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w układzie krążenia. Pomiędzy postacią wczesną, a postacią przewlekłą występuje bardzo duże zróżnicowanie stanu pacjenta.WCZESNY OKRES CHOROBY

Postać ograniczona – rumień wędrujący, postać rozsiana (objawy nie trwają dłużej niż 12 miesięcy) – rumień wędrujący mnogi, zapalenie stawów, wczesna neuroborelioza, zapalenie mięśnia sercowego i inne zmiany narządowe.

PÓŹNY OKRES CHOROBY

  Zakażenie przewlekłe, gdzie zmiany narządowe utrzymują się ponad 12 mies.

ZESPÓŁ POBOLERIOZOWY - POWIKŁANIA

Niektóre dolegliwości po przebyciu boreliozy mogą mieć nieodwracalny charakter, są to powikłania. Należą do nich dolegliwości reumatoidalne w przebiegu RZS, gdzie w wyniku aktywności bakterii borrelia dochodzi do zmian zwyrodnieniowych w na tle reakcji autoagresji i trwałych uszkodzeń stawów. Po biorezonansowej terapii boreliozy i całkowitym usunięciu z organizmu bakterii borrelia te dolegliwości nie będą się pogłębiać z powodu boreliozy, ale mogą się już zupełnie nie cofnąć. Choć z reguły zawsze jest widoczna wyraźna poprawa stanu i zatrzymanie degeneracji. Autoimmunologiczne uszkodzenia tarczycy i niektóre dolegliwości neurologiczne, jak zapalenie nerwów powodujące nerwobóle, także mogą mieć nieodwracalny charakter po przebyciu boreliozy. Terapia boreliozy metodą biorezonansową przynosi podobny skutek terapeutyczny jak skuteczna farmakologiczna eliminacja tej choroby, jednak także w obszarze występowania zespołu poboreliozowego. Dolegliwości, które trwale pozostają po przebytej i wyleczonej boreliozie to właśnie zespół poboreliozowy lub inaczej powikłania po chorobie. Oczywiście źle wyleczona (niedoleczona) borelioza, która nawraca natychmiast po odstawieniu leków to nie jest zespół poboreliozowy tylko nawrót choroby.

NIEDOSKONAŁOŚĆ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

Konwencjonalna diagnostyka chorób odkleszczowych tj. szukanie przeciwciał jest niemiarodajna i częste są fałszywie negatywne wyniki. Cysty są niewykrywalne dla testów, gdyż nie powodują wytwarzania przeciwciał. Przeciwciała są produkowane przez limfocyty B, okazało się jednak, że krętek borrelii może niszczyć te komórki i dlatego jest możliwa borelioza seronegatywna. Przeciwciała nie powstaną także, jeśli ktoś bierze leki immunosupresyjne i sterydy. Przeciwciała często łączą się z krętkiem borrelia tworząc kompleksy immunologiczne, które są połączeniem przeciwciał z antygenami krętka. Te kompleksy również są niewidoczne dla standardowych testów. Testy te wykrywają tylko wolne, niepołączone z bakterią, przeciwciała, ale nie wykrywają kompleksów immunologicznych. Dlatego właśnie często testy Elisa i Western-Blot wychodzą ujemnie. Bardziej zaawansowane metody (zlecane zwykle prywatnie i odpłatnie, aż do wykrycia właściwego obciążenia) są bardziej skomplikowane i mogą być kosztowne. Niestety nie istnieją żadne badania czysto medyczne dające 100% pewność diagnozy. Niektóre badania łącznie z koinfekcjami kosztują nawet 4000zł, a ich wyniki nie zawsze są do końca jednoznaczne lub dają fałszywe wskazania. Testy ELISA mają skuteczność w wykrywaniu choroby na poziomie 10-30%, a zwykle później wykonywane Western Blot w klasie IgG i IgM 40-60% skuteczność. Zdarzają się też błędnie dodatnie wyniki testów, np. z powodu reakcji na antygeny wirusów Epstein Barr, cytomegalii, HSV (HHV). Badanie genetyczne PCR natomiast, z powodu nieraz słabej techniki laboratoryjnej, daje fałszywie pozytywne wyniki, a przeprowadzone poprawnie z próbkami wzorcowymi wyniki fałszywie negatywne. Nowsze i znacznie czulsze testy (ale droższe) to LTT, KKI, CD 57, możliwe też jest PCR ((tzw. białko ostrej fazy) to badanie wykonywane z krwi. Celem badania CRP jest określenie w organizmie osoby badanej poziomu stężenia białka C-reaktywnego. Podwyższony CRP świadczy o toczącym się w organizmie stanie zapalnym). CRP wykonywane z płynu mózgowo-rdzeniowego lub stawowego, a także test LUAT z moczu. Należy dodać, iż wspomniane testy oprócz wątpliwości co do ich miarodajności, nie obejmują wszystkich typów bakterii borrelia, które mogą być przyczyną boreliozy. Do naszego gabinetu trafiają więc nieraz osoby z objawami boreliozy, które chcą wykonać biorezonansowy test na obecność drgań bakterii borrelia. Osoby te wcześniej wykonały wszystkie konwencjonalne badania, wydając nawet 4000zł, jednak z negatywnym wynikiem lub częściowo negatywnym.

OBJAWY NEUROLOGICZNE (NEUROBORELIOZA):

  Drętwienie policzka, warg lub języka, jednostronny paraliż twarzy, porażenie nerwu twarzowego, zapalenie nerwu trójdzielnego, poczucie gorąca lub zimna na skórze, kończynach, ból, mrowienie ucha, ucha zewnętrznego lub tkanek miękkich wokół małżowiny (trudny do zdefiniowania), ból zębów lub szczęki, zwykle z jednej strony, problemy z czytaniem, z koncentracją, poczucie ścisku w głowie, pustka” w głowie, obniżone zdolności intelektualne, trudności w wysławianiu, niewyraźna mowa, krótkotrwałe zaniki pamięci, luki pamięci, drętwienie, mrowienie na ciele lub kończynach (podrażnienie nerwów obwodowych), objawy podrażnienia lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, bezsenność na skutek np. pobudzenia układu nerwowego lub kołatania serca, zawroty głowy, utrata równowagi, utrata czucia, nagłe ostre bóle, kłujący ból jak igiełki na skórze, może się przemieszczać („prądy”), przykurcze palców, mimikowanie SM (objawy podobne do SM), psychoza, autyzm u dzieci (borelioza wrodzona lub nabyta we wczesnym dzieciństwie).

  ZABURZENIA SŁUCHU I WZROKU:

  Podwójne widzenie, ciemne plamki przed oczami, nieraz również jasne, zajęcie nerwu wzrokowego, zajęcie nerwów okoruchowych, zmiany i choroby autoimmunologiczne oka (np. jaskra), światłowstręt, wrażliwość na światło lub dźwięk, szumy lub piszczenie, dzwonienie w uszach, halucynacje słuchowe, nagła utrata słuchu lub częściowa utrata słuchu,

  OBJAWY KARDIOLOGICZNE:

  Pozornie bezobjawowe zajęcie mięśnia sercowego, kołatanie serca, nadciśnienie, skoki ciśnienia, zapalenie mięśnia sercowego, nacieki mięśnia sercowego, lokalne włóknienie mięśnia sercowego, martwica i obrzęk mięśnia sercowego, blok przedsionkowo-komorowy, zastoinowa niewydolność serca, kardiomiopatia rozstrzelinowa, kardiomiopatia niedokrwienna, niewydolność serca.

  INNE OBJAWY:

  Zespół chronicznego zmęczenia, osłabienie i zmęczenie, napady senności nie do opanowania w ciągu dnia, rumień wędrujący, gorączka, poty, dreszcze (możliwe na początku zakażenia), możliwy jest także spadek temperatury, objawy grypopodobne (w początkowym etapie), powiększenie, a nieraz bolesne zapalenie węzłów chłonnych często pod pachami albo w pachwinach, zanikowe zapalenie skóry, niedoczynność tarczycy, wypadanie włosów, opuchlizna stawów, silne bóle stawów, często kolanowych czy biodrowych (często niesymetryczne – tylko z jednej strony),artretyzm (podagra), trzeszczenie i bóle szyi, strzelanie stawów, nietolerancja alkoholu objawiająca się nasilaniem się objawów samej boreliozy w trakcie i po jego spożywaniu, zwiększonymi objawami kaca, choroba refluksowa lub pogorszenie stanu w jej przebiegu (osłabienie mięśni przepony), u kobiet pogorszenia stanu w czasie menstruacji, związane z obniżaniem się poziomu estrogenu i progesteronu w końcówce cyklu miesiączkowego, skłonność do alergi.

  CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, KTÓRE SĄ MYLONE Z BORELIOZĄ (BORELIOZA DOSKONALE UDAJE CHOROBY).

  Zespół przewlekłego zmęczenia, Stwardnienie rozsiane, Choroba Alzheimera, Choroba Parkinsona, Choroba Hashimoto, Choroba Gravesa-Basedowa, RZS – reumatoidalne zapalenie stawów, Gościec mięśniowo-włóknisty / Fibromyalgia, ZZSK – zesztywniające zapalanie stawów kręgosłupa, Polimialgia reumatyczna, Toczeń rumieniowaty, Łysienie plackowate, Twardzina, twardzina układowa, Jaskra, Bezpłodność immunologiczna.

  OBJAWY BORELIOZY U DZIECI:

  U dzieci objawy boreliozy mogą być podobne jak u dorosłych. Mogą być jednak niespecyficzne, szczególnie u małych dzieci. Jeśli nie występują rumień, objawy przypominające reumatyzm lub dolegliwości oczne, to trudno się zorientować. Dziecko może mieć problem ze sprecyzowaniem dolegliwości, albo rodzice ich nie zauważą. Należy koniecznie dziecko obserwować czy nie zmieniło swojego zachowania, czy nie jest zagubione, czy nie zapomina za chwilę co się do niego mówiło, czy nie stało się ciche, przytłumione, nieobecne (objawy podobne do autyzmu). Ważne jest także obserwowanie czy nie jest ciągle zmęczone lub senne, także czy nie stało się przygłuche. Często zmienia się charakter dziecka, ze spokojnego dziecka nagle rodzi się agresja, depresja. Często rodzice i lekarze przypisują te objawy tzw „trudnym okresem”. Jeśli chodzi o dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera to najprawdopodobniej już wcześniej musiały mieć boreliozę, gdyż uważana jest za możliwą lub wrodzoną przyczyną tych chorób. W naszym gabinecie mieliśmy przypadki dzieci od urodzenie niespokojnych, marudnych i ciągle płaczących, mimo idealnych wyników badań. Dzieci te zostały zarażone w życiu płodowym przez matkę.

  PRZYCZYNY RÓŻNEGO STANU CHORYCH NA BORELIOZĘ, BORELIOZA SERONEGATYWNA

  Stan pacjenta może być bardzo zróżnicowany. Niektóre osoby zainfekowane borrelią mogą nigdy nie rozwinąć wyraźnych objawów boreliozy, inne natomiast w krótkim czasie od zakażenia stają się ciężko chore. Charakterystyczne dla boreliozy jest zmęczenie, które nie ustępuje po odpoczynku. Podejrzewać zakażenie boreliozą można kiedy występuje przynajmniej kilka wymienionych objawów łącznie. Bardzo duże znaczenie ma wydolność układu odporności. To ona decyduje zjadliwości choroby, stanie pacjenta i rokowaniach na wyzdrowienie. Wiele osób chorych może również nie wytwarzać przeciwciał (być seronegatywnymi przez lata) przez układ odporności. Może to być wywoływane np tylko wewnątrzkomórkową obecnością bakterii i w formach przetrwalnikowych (cysty, formy L) lub ze względu na upośledzenie układu immunologicznego (anergia – organizm już nie wytwarza przeciwciał) dokonane przez bakterie borrelia, które niszczą niektóre komórki układu odporności, a także przez stałą obecność różnych toksyn w organizmie. Przebieg boreliozy jest zwykle szybszy a objawy silniejsze u osób obciążonych metalami ciężkimi, aluminium, pierwotniakami oraz wirusami HHV, a także w wyniku poddawania organizmu stałemu oddziaływaniu mikrofal (telefony bezprzewodowe, GSM, wlan i inne szerokopasmowych technologie bezprzewodowych), które upośledzają układ immunologiczny, zaburzają komunikację pomiędzy komórkami oraz powodują dolegliwości neurologiczne. Wpływ ma także dieta i alergeny centralne tj. produkty zawierające laktozę i kazeinę, pszenice oraz gluten.

  LECZENIE BORELIOZY

  Metoda Biorezonansowa umożliwia bardzo precyzyjne zdiagnozowanie obecności w organizmie bakterii powodujących boreliozę, z dokładnością niedostępną dla żadnych testów laboratoryjnych. Biorezonans umożliwia również wyeliminowanie bakterii borrelia powodujących boreliozę, neuroboreliozę z organizmu. Biorezonansowa, niekonwencjonalna terapia boreliozy jest prowadzona przez nasz Gabinet.Gabinet posiada doświadczenie w zakresie boreliozy, którą biorezonansowo (terapia odwróconymi drganiami bakterii oraz rozbijanie cyst) zajmuje się od kilku lat. W przypadku osób z przewlekłą („starą”) boreliozą/neuroboreliozą, w tym nieskutecznie leczoną aktualnie lub w przeszłości antybiotykoterapią lub ILADS nie można zagwarantować, że liczba terapii zamknie się w określonej liczbie wizyt. Tacy pacjenci z definicji są „trudniejsi” i wymagają większej liczby zabiegów. W trakcie zabiegów do pacjenta są podawane specjalnie dobrane elektromagnetyczne biorezonansowe drgania terapeutyczne. Każda wizyta składa się z kilku, wykonywanych po kolei programów terapeutycznych. Drgania te skutecznie działają na aktywne bakterie borrelia, nawet na te ukryte w tkankach, w układzie nerwowym i które są odporne na antybiotyki lub do których słabo one docierają – np. właśnie układ nerwowy. Biorezonans niszczy aktywne bakterie w obszarze całego organizmu. Terapia usuwa przyczynę boreliozy, likwidując biofizykalnie bakterie borrelia, na które jest „wycelowana”. Nie działa na inne patogeny, na które nie została wcześniej zaprogramowana.Biorezonans to alternatywna i skuteczna terapia lekoopornej i przewlekłej boreliozy, nawet w sytuacji kiedy medycyna konwencjonalna jest bezsilna, a choroba jest nieskutecznie leczona antybiotykami. Często nie dają one spodziewanej, a nieraz żadnej poprawy stanu pacjenta i jego samopoczucia. Nieraz pacjent nie może zażywać antybiotyków, ze względu na postępującą grzybicę, alergię, zniszczone nerki, osłabiony układ odporności lub wątrobę. Efekt udanej terapii biorezonansowej jest podobny do skutecznej antybiotykoterapii na boreliozę, ale efekt jest osiągany znacznie szybciej i bez obciążania organizmu toksycznymi lekami. Z tego względu subiektywnie pacjenci po biorezonansie czują się lepiej niż po terapii lekowej, która osłabia organizm. Po zakończeniu kompletnej terapii w lekkich przypadkach zwykle ustępują wszystkie lub prawie wszystkie dolegliwości wywołane boreliozą, natomiast w przypadku ciężko chorych osób jeśli 80% dolegliwości minie można mówić o sukcesie. Nie regenerują się jedynie układy i narządy, które nie posiadają zdolności do regeneracji lub są nieodwracalnie zniszczone. Należą do nich np tarczyca, czy mielina, wtedy raczej chodzi o zatrzymanie ich dalszej degeneracji.

  FARMAKOLOGICZNE SCHEMATY LECZENIA BORELIOZY

  Schematy farmakologicznego leczenia boreliozy w Polsce, te szczególnie refundowane przez NFZ, są ubogie – tylko doksycyklina, tetracyklina. Prawie zawsze dochodzi potem do powstania lekoopornej boreliozy, która potem dożywotnio dokucza pacjentom. Antybiotyk jest także podawany za późno, kiedy największe szanse na całkowite wyeliminowanie bakterii borrelia są zaraz po zakażeniu, liczą się godziny. Znane są także przypadki podawania antybiotyków przez wiele miesięcy, niektóre schematy np. nierefundowany ILADS przewidują nawet 2-3 lata i dłużej, w wyniku czego może dojść do istotnych spustoszeń organizmu pacjenta. Skutkami ubocznymi są grzybice, dysfunkcja nerek i wątroby, upośledzenie układu odporności. Nie ma jednak gwarancji wyleczenia. Ma znaczenie również aspekt ceny, bo miesięczny koszt terapii ILADS, łącznie z lekami osłonowymi to 1500zł – 2000zł. a więc jest też znacznie droższa od biorezonansu, nawet wykonywanego kilkukrotnie. Terapia ILADS trwa zwykle kilka lat, ale praktycznie trzeba by, z przerwami, stale ją stosować, bo całkowite wyleczenia przewlekłej boreliozy lekami są naprawdę rzadkie.

  METODA BICOM, A INNE URZĄDZENIA ORAZ SKANERY BIOREZONANSOWE

  Badanie biorezonansowe BICOM wykonywane ręcznie z analogowymi próbkami/ampułkami (technika stosowana przez nasz gabinet, w ampułkach znajdują się fizycznie patogeny) to tzw klasyczny biorezonans i jest dokładniejszy od badania z próbkami cyfrowymi wgranymi do urządzeń innych producentów i dużo bardziej dokładne niż wszelkie skanery biorezonansowe organizmu (automatycznie skanują cały organizm i pacjent dostaje wydruk z komputera). Skanery generują często najbardziej nieprawdopodobne diagnozy, np stwierdzają obecność 10 lub więcej groźnych pasożytów u jednej osoby, która nie skarży się na żadne dolegliwości. Dzieje się tak, ponieważ skanery działają na zasadzie pewnego szacunku i prawdopodobieństwa. Nie uwzględniają częstych tzw. „trudnych przypadków” i pacjentów wyczerpanych energetycznie przez chorobę przewlekłą lub zaburzenia hormonalne, o których chorzy nie wiedzą. Jako jedyny gabinet w Z. Górze posiadamy pełny zestaw patogenów związanych z boreliozą, co umożliwia dokładną diagnostykę i leczenie.

  Przedstawione informacje w większości są opracowane na podstawie naszego doświadczenia, przebytych szkoleń, wykładów, pracy z pacjentami. Mają charakter informacyjny i nie służą do diagnozowania chorób.

Leczenie Boreliozy Zielona Góra, Sulechów, Świebodzin, Nowa Sól, Żary i Żagań
Cofnij się